ΠΑ 01: Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας σε Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα – Χ. Φωκολώρος, Μ. Ντάκουλα*, Ε. Χυτήρογλου, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Ε. Παπαδαυίδ, Μ. Μακρής

ΠΑ 02: Γενικευμένο Πομφολυγώδες Σταθερό Φαρμακευτικό Εξάνθημα στη Φλουκοναζόλη – Χ. Φωκολώρος, Α. Συρμαλή, Μ. Μακρής, Ε. Παπαδαυίδ

ΠΑ 03: Πρωτόκολλο Διαγνωστικής Προσέγγισης και παρακολούθησης Παιδιών με Μαστοκυττάρωση στο Δέρμα – Χ. Φωκολώρος, Κ. Χλίβα, Ε. Παπαδαυίδ, Μ. Μακρής

ΠΑ 04: Χαρακτηριστικά και Πορεία Νόσου Ασθενών με Σοβαρή Αναφυλαξία σε Νυγμό Υμενοπτέρου που Υποβάλλονται σε Ανοσοθεραπεία – Χ. Φωκολώρος, Μ. Ντάκουλα, Ι. Καναβάρου, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Ε. Παπαδαυίδ, Μ. Μακρής

ΠΑ 05: Αξιολόγηση της φαρμακευτικής αλλεργίας στην πενικιλλίνη: Μια προοπτική, ανοικτή μελέτη αξιολόγησης του τεστ πενικιλλίνης (Diater Test). – Μ. Τσάμη, Σ. Τζελέπης, Α. Γκέκα, Σ. Αυγέρη, Π. Παπαλεξανδρή, Α. Συρίγου

ΠΑ 06: Αξιολόγηση της φαρμακευτικής αλλεργίας στην αμοξυκιλλίνη: Μια προοπτική, ανοικτή μελέτη αξιολόγησης των δερματικών δοκιμασίων στην αμοξυκιλλίνη. – Σ. Τζελέπης, Μ. Τσάμη, Α. Γκέκα, Σ. Αυγέρη, Π. Παπαλεξανδρή, Α.Συρίγου

ΠΑ 07: Διαφορική Αύξηση των Βασικών Επιπέδων της Κυκλοφορούσας Ισταμίνης σε Ασθενείς με Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας σε Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα – Μ. Κακολύρη, Μ. Μακρής, Α. Καβαλλάρη, Κ. Χλίβα, Α. Τυλιγάδα

ΠΑ 08: Τα Επίπεδα της Κυκλοφορούσας Ισταμίνης Αυξάνονται Διαφορικά μετά από Απευαισθητοποίηση σε Σύμπλοκα Πλατίνας – Μ. Κακολύρη, Μ. Μακρής, Ξ. Αγγελίδης, Α. Τυλιγάδα

ΠΑ 09: Προγνωστικοί δείκτες που σχετίζονται με την ανοχή σε ψημένο και βραστό αβγό σε αλλεργικά παιδιά. – Θ. Δημαρέση, Π. Ξεπαπαδάκη, Ε. Μανουσάκης, Ν. Δουλαδίρης, Μ. Γαλάνη, Γ. Κωνσταντίνου, Μ. Πασιώτη, Α. Κοθρά, Λ. Κρικώνη, Χ. Μιχοπούλου, Ι. Λακουμέντας, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 10: Περιγραφή χαρακτηριστικών ασθενών που εισάγονται σε πρωτόκολλο από του στόματος απευαισθητοποίησης σε ξηρούς καρπούς. – Λ. Κρικώνη, Μ. Πασιώτη, Π. Ξεπαπαδάκη, Ι. Λακουμέντας, Θ. Δημαρέση, Α. Κοθρά, Χ. Μιχοπούλου, Μ. Γαλάνη, Ν. Δουλαδίρης, Ε. Μανουσάκης, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 11: Η παλμική ταλαντωσιμετρία στην εκτίμηση παιδιών με διαφορετικούς φαινότυπους άσθματος και συσχέτιση με αλλεργική ευαισθητοποίηση – Α. Κοθρά, Π. Ξεπαπαδάκη, Μ. Κρητικού, Ε. Μανουσάκης, Ν. Δουλαδίρης, Μ. Γαλάνη, Θ. Δημαρέση, Λ. Κρικώνη, Μ. Πασιώτη, Ι. Μανωλαράκη, Χ. Μιχοπούλου, Ι. Λακουμέντας, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 12: H κινητική της φλεγμονής των αεραγωγών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με άσθμα. Διαχρονική μελέτη 2 ετών – Π. Ξεπαπαδάκη, Π. Κοροβέση*, M. L. Kowalski, A. Lewandowska-Polak, H. Lukkarinen, N. Zhang, T. Zimmermann, N. G. Papadopoulos

ΠΑ 13: Ποσοτική και ποιοτική ανίχνευση των βακτηριοφάγων του ανώτερου αναπνευτικού σε υγιή και ασθματικά άτομα – Π. Τζανή-Τζανοπούλου, Σ. Τάκα, H. Wanstall, Μ. Κρητικού, Π.Α. Ξεπαπαδάκη, Ν.Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 14: Αξιολόγηση ενός νέου πολυπαραγοντικού τεστ στη διάγνωση αλλεργιών – Β. Γιογλή, Ν. Δουλαδίρης, Ν. Παπαδόπουλος, Σ. Τάκα

ΠΑ 15: Μελέτη σύγκρισης πρωτοκόλλων εισαγωγής ξηρών καρπών στη διατροφή ασθενών με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς- Οι πρώτοι ασθενείς – Μ. Πασιώτη, Π. Ξεπαπαδάκη, Χ. Μιχοπούλου, Μ. Γαλάνη, Ν. Δουλαδίρης, Ε. Μανουσάκης, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

ΠΑ 16: Πολυτροφική αλλεργία & υποτροπιάζουσα αναφυλαξία – Περιγραφή περιστατικού – Μ. Φουρίκου, Ε. Χατζηστρατής, Σ. Χρυσοστομίδου, Α. Κυριακοπούλου, Χ. Τσαγκάρης, Τ. Σουμάκης, Ε. Μπεχλιβάνη

ΠΑ 17: Παρακολούθηση πασχόντων από αλλεργική ρινίτιδα μέσω κινησιολογικών και φωνητικών χαρακτηριστικών με την χρήση μέσων κινητής υγείας (m-Health). –Ξ. Αγγελίδης, Π. Ξεπαπαδάκη, Π. Βιδάλης, Ν. Ροβίνα, Ν. Γκαβογιαννάκης, Σ. Νικολετσέας, Π. Τζαμαλής, Α. Μπαρδούτσος, Ι. Δολόγλου, Σ. Μπακαμίδης, Γ. Σταϊνχάουερ, Θ. Σουνάπογλου, Σ. Ανταρανιάν, Α. Φουρλής, Α. Καρανάσιου, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr