Οργανωτική Επιτροπή

Μακρής Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Ψαρρός Φώτιος

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

Μέλη:
Αγγελίδης Ξενοφών
Γαλάνη Μαρία
Δουλαδίρης Νικόλαος
Καλόγηρος Λάμπρος
Κωνσταντίνου Γεώργιος
Μακρής Μιχαήλ
Μανουσάκης Εμμανουήλ
Μήκος Νικόλαος
Ξεπαπαδάκη Παρασκευή
Παρασκευόπουλος Ιωάννης
Συρίγου Αικατερίνη
Χλίβα Αικατερίνη
Ψαρρός Φώτιος

Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr