Οδηγίες & Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Το Κολλέγιο Αλλεργιολογίας Παίδων καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου με Ελεύθερη Ανακοίνωση, να υποβάλλουν την περίληψη της σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν το αργότερο έως τις 16 Νοεμβρίου 2019.

Οδηγίες

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν και θα ομαδοποιηθούν βάσει θεματολογίας. Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιασθούν ως Ελεύθερες Ανακοινώσεις.

Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις διάρκειας εξήντα (60) λεπτών.

[wpforms id=”2114″]

Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr