Ανοσοθεραπεία

Προεδρείο: Ι. Παρασκευόπουλος, Κ. Πίτσιος

Επιλογή ανοσοθεραπείας στα υμενόπτερα – Ν. Γκαβογιαννάκης
Πότε πρέπει να ξεκινάει η ανοσοθεραπεία (ηλικία, βαρύτητα νόσου) – Δ. Μήτσιας
Συνδυασμός ανοσοθεραπείας με βιολογικούς παράγοντες – Ι. Παρασκευόπουλος

Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr