Ελεύθερες Ανακοινώσεις
ΠΑ09 – ΠΑ15

14:30

Αίθουσα MC 3.2

  • ΠΑ 09: Ανίχνευση Μεταλλάξεων στο Γονίδιο F12 σε Ασθενείς με Κληρονομικό Αγγειοοίδημα με τη Χρήση της Αλληλούχησης Νέας Γενεάς – Σ. Βάτσιου, Γ. Λουλές, Μ. Ζαμανάκου, Φ. Παρσοπούλου, Φ. Ψαρρός, D. Csuka, G. Porebski, D. Moldovan, M. Magerl, M. Maurer, Μ. Σπελέτας, H. Farkas, Α. E. Γερμενής
  • ΠΑ 10: Συχνότητα των Παθογονικών Μεταλλάξεων PLG K330E και ANGPT1 A119S σε Ασθενείς με Κληρονομικό Αγγειοοίδημα και Φυσιολογικό C1-αναστολέα (nl-C1INH-HAE) – Φ. Παρσοπούλου, Γ. Λουλές, Μ. Ζαμανάκου, D. Csuka, Φ. Ψαρρός, Τ. González-Quevedo, Σ. Βάτσιου, Μ. Σπελέτας, M. Bova, D. Firinu, G. Porebski, A. Juchacz, Ι. Γλαπατζή, T. De Pasquale, A. Zoli, A. Radice, S. Pizzimenti, A. Zanichelli, Ε. Μανουσάκης, Γ. Ν. Κωνσταντίνου, Μ. Μακρής, Α. Συρίγου, Α. Σινανιώτης, M. Magerl, M. Maurer, M. Cicardi, H. Farkas, Α.Ε. Γερμενής
  • ΠΑ 11: Ανεπάρκεια Αντι-ιικής Απάντησης Ρινικών Επιθηλιακών Κυττάρων Ασθματικών Ασθενών μετά τη Λοίμωξη με RV1B – Σ. Τάκα, X. Νικοπούλου, A. Πολύζος, Σ. Μεγρέμης, Ε. Ρουμπεδάκη, Π. Μπακάκος, Σ. Λουκίδης, Δ. Θάνος, Ν.Γ. Παπαδόπουλος
  • ΠΑ 12: Η Ωρίμανση των TLR3 & 7/8 Απαντήσεων της Μη- Ειδικής Ανοσίας Από τη Γέννηση Ως την Ενηλικίωση Σε Υγιή Και Ατοπικά Άτομα – Α. Γεωργούντζου, Δ. Κοκκίνου, Π. Μαγγίνα, Σ. Τάκα, Β. Παπαευαγγέλου, Μ. Τσολιά, Π. Ξεπαπαδάκη, Ε. Ανδρεάκος, Ν.Γ. Παπαδόπουλος
  • ΠΑ 13: Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας σε Βιολογικούς Παράγοντες – Ι. Καναβάρου, Μ. Πασαλή, Φ. Γεροπάντα, Μ. Βρανά, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Δ. Βατικιώτης, Μ. Μακρής
  • ΠΑ 14: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για ταυτοποίηση πρωτεϊνών, από ρινικό έκκριμα παιδιών κατά τη διάρκεια τροφικής πρόκλησης – Ι. Μανωλαράκη, Μ. Μακριδάκης, Γ. Κοντοστάθη, Ν. Κιτσιούλης, Σ. Κωστούδη, Δ. Κίτσος, Δ. Πετράκης, Θ. Δημαρέση, Α. Καπούλα, Β. Ζησάκη, Κ. Γεωργίου, Μ. Γαλάνη, Ν. Δουλαδίρης, Μ. Μανουσάκης, Π. Ξεπαπαδάκη, Ι. Ζωιδάκης, Α. Βλάχου, Ν.Γ. Παπαδόπουλος
  • ΠΑ 15: Αναφυλακτικές Αντιδράσεις σε Ασθενείς με Κνίδωση εκ Ψύχους – Μ. Πασαλή, Χ. Φωκολώρος, Χ. Σάνδηλος, Ι. Κοντογεωργάκη, Ε. Χυτήρογλου, Ξ. Αγγελίδης, Μ. Μακρής
  • Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr