Ελεύθερες Ανακοινώσεις
ΠΑ01 – ΠΑ08

13:30

Αίθουσα MC 3.2

  • ΠΑ 01 Χρήση της Mepolizumab στο Σοβαρό Ηωσινοφιλικό Άσθμα: Δεδομένα Kλινικής Eμπειρίας 6 μηνών – Μ. Ντάκουλα, Χ. Φωκολώρος, Μ. Πασαλή, Ξ. Αγγελίδης, Κ. Χλίβα, Μ. Μακρής
  • ΠΑ 02 Η Ομαλιζουμάμπη στις Χρόνιες Επαγόμενες Κνιδώσεις – Β. Βουκελάτου, Μ. Κωνσταντακοπούλου, Α. Κλήμη, Μ. Ζανδέ, Αν. Παπαδοπούλου, Ν. Μήκος, Ε. Κομπότη
  • ΠΑ 03 Αλλεργία στο Ψάρι: Φυσική Ιστορία και Ανοχή σε Διαφορετικά Είδη Ψαριού – Γ. Χριστοπούλου, Γ. Σταυρουλάκης, Π. Ξεπαπαδάκη, Ν. Γ. Παπαδόπουλος
  • ΠΑ 04 Ειδική από του Στόματος Ανοσοθεραπεία: Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια σε Ομάδα Παιδιών με Αλλεργία στο Αγελαδινό Γάλα – Δ. Πετράκης, Π. Ξεπαπαδάκη, Μ. Γαλάνη, Ν. Δουλαδίρης, E. Μανουσάκης, Ν. Κιτσιούλης, Δ. Κίτσος, Θ. Δημαρέση, Α. Κοθρά, Ι. Μανωλαράκη, Β. Ζησάκη, Ν. Γ. Παπαδόπουλος
  • ΠΑ 05 Εξατομικευμένο Πρωτόκολλο Από του Στόματος Απευαισθητοποίησης σε Ασθενείς με IgE-Μεσολαβούμενη Αλλεργία στα Σιτηρά – Ν. Α. Κιτσιούλης, Σ. Τάκα, Ε. Μανουσάκης, Β. Ζησάκη, Μ. Γαλάνη, Ν. Δουλαδίρης, Π. Ξεπαπαδάκη, Ν. Γ. Παπαδόπουλος
  • ΠΑ 06 Προγνωστικοί δείκτες που σχετίζονται με την επιτυχή πρόκληση σε ψημένο αβγό σε παιδιά με αλλεργία στο αβγό – Δ. Κίτσος, Π. Ξεπαπαδάκη, Ε. Μανουσάκης, Ν. Δουλαδίρης, Μ. Γαλάνη, Δ. Πετράκης, Θ. Δημαρέση, Α. Κοθρά, Ν. Κιτσιούλης, Ι. Μανωλαράκη, Ι. Λακουμεντάς, Β. Ζησάκη, Ν. Γ. Παπαδόπουλος
  • ΠΑ 07 Πρόκληση από του Στόματος σε Ξηρούς Καρπούς σε Παιδιά με LTP Ευαισθητοποίηση – Α. Κοθρά, Μ. Γαλάνη, Π. Ξεπαπαδάκη, Ε. Μανουσάκης, Μ. Πασιώτη, Ι. Μανωλαράκη, Ν. Κιτσιούλης, Δ. Κίτσος, Δ. Πετράκης, Θ. Δημαρέση, Β. Ζησάκη, Ν. Δουλαδίρης, Ν. Γ. Παπαδόπουλος
  • ΠΑ 08 Χαρακτηρισμός γνήσιας και διασταυρούμενης αλλεργίας στο κρέας του κοτόπουλου – Ι. Μανωλαράκη, Ν. Δουλαδίρης, Σ. Κωστούδη, Ν. Κιτσιούλης, Δ. Κίτσος, Δ. Πετράκης, Θ. Δημαρέση, Α. Κοθρά, Μ. Γαλάνη, Μ. Μανουσάκης, Π. Ξεπαπαδάκη, Ι. Swoboda, Ν. Παπαδόπουλος
  • Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr