Γερμενής Αναστάσιος

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ,

του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας