Ανδρεάκος Ευάγγελος

Ανοσοβιολόγος,

Ερευνητής Α’ – Διευθυντής Ερευνών, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών