Βαμβακάρης Κωνσταντίνος

Πεμπτοετής Φοιτητής,

Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών