Βασιλακόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής Γ’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Ευγενίδειο
Θεραπευτήριο, Ιατρική Σχολή, Σύμβουλος Πνευμονολόγος, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Adjunct Professor, McGill
University, Montreal, QC, Canada