Βούρδας Δημήτριος

Αλλεργιολόγος,

Διευθυντής Αλλεργιολογικού Τμήματος, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας