Γαλάνη Μαρία

Αλλεργιολόγος,

Επιμελήτρια Β’, Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»