Γρηγορέας Χρήστος

Αντιπτέραρχος (ΥΙ) ε.α.,

τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας