Δημήτρης Μήτσιας

Μήτσιας Δημήτριος

Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων,

Επιστημονικός συνεργάτης Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»