Δημαρέση Θεοδώρα

Ειδικευόμενη Αλλεργιολογίας,

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»