Νίκος Δουλαδίρης

Δουλαδίρης Νικόλαος

Αλλεργιολόγος,

Επιμελητής Α΄, Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»