Ζαμπέλας Αντώνιος

Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου,

Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών