Καναβάρου Ιωάννα

Ειδικευόμενη Αλλεργιολογίας,

Μονάδα Αλλεργιολογίας “Δ. Καλογερομήτρος”, Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ομιλίες