Κατούλης Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας,

Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Β’ Κλινική Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων,
Π.Γ.Ν. “Αττικόν”