Κουμπούρα Αλκμήνη

Φοιτήτρια Ιατρικής,,

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών