Κωνσταντινόπουλος Αναστάσιος

Αλλεργιολόγος,

Ναύπακτος, Υπεύθυνος Αλλεργιολογικού τμήματος Πολυιατρείου “Doctorsplus” Νέα Ερυθραία Αττικής, Εξωτερικός Συνεργάτης “Ολύμπιου Θεραπευτήριου”, Πάτρα