Κωστούδη Σοφία

Αλλεργιολόγος,

Θεσσαλονική, Εξωτερικός Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού
Θεσσαλονίκης