Λουκίδης Στυλιανός

Πνευμονολόγος,

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Β’ Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”