Μιχάλης Μακρής

Μακρής Μιχαήλ

Αλλεργιολόγος,

Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας “Δ. Καλογερομήτρος”, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»