Μανώλης Μανουσάκης

Μανουσάκης Εμμανουήλ

Αλλεργιολόγος,

Διευθυντής ΕΣΥ, Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»