Μανωλαράκη Ιωάννα

Ειδικός Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων,

Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού» & Εξωτερικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικής Μονάδας Παίδων Ιδιωτικής Κλινικής Metropolitan