Μηχανικού Χαρίκλεια

Ειδικευόμενη Ιατρός,

Αλλεργιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»