Μπέκος Βασίλειος

Εντατικολόγος – Αναισθησιολόγος,

Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών