Μπακάκος Πέτρος

Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας,

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”