Νικόλαος Παπαδόπουλος

Παπαδόπουλος Γ. Νικόλαος

Καθηγητής Αλλεργιολογίας – Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας,

Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»