Οικονομόπουλος Νικόλαος

Ακτινολόγος,

Διευθυντής ΕΣΥ, Μονάδα Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”