Πίτσιος Κωνσταντίνος

Αλλεργιολόγος,

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου