Παπαυαβίδ Ευαγγελία

Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ,

Διευθύντρια Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών & Αφροδίσιων Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»