Παρασκευόπουλος Ιωάννης

Γενικός Αρχίατρος – Αλλεργιολόγος,

Διευθυντής Αλλεργιολογικού Τμήματος, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών