Πασιώτη Μαρία

Αλλεργιολόγος,

Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων “Π.&Α. Κυριακού”