Σαββατιανός Σάββας

Αλλεργιολόγος,

Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού», Υπεύθυνος Αλλεργιολογικού Ιατρείου Κλινικής ‘Αγ. Λουκάς’, Θεσσαλονίκη