Συρίγου Αικατερίνη

Αλλεργιολόγος,

Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας “Παίδων & Ενηλίκων”, Γ.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”