Σφηνιαδάκης Ιωάννης

Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου,

Διευθυντής Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Ναυτικού Νοσοκομείου
Αθηνών, MD, MScs, LLM