Τάκα Στέλλα

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,

Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»
Ιδρύτρια και Διαχειρίστρια StArtBio P.C