Μαρίζα Τσολιά

Τσολιά Μαρίζα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Διευθύντρια Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων “Π.&Α.
Κυριακού”