Τυλιγάδα Αικατερίνη

Καθηγήτρια Πειραματικής Φαρμακολογίας,

Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών