Φωκολώρος Χρήστος

Ειδικευόμενος Αλλεργιολογίας,

Μονάδα Αλλεργιολογίας ¨Δ. Καλογερομήτρος¨, Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»