Χατζηπέτρου Αλεξία

Αλλεργιολόγος,

Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα Αλλεργιολογίας ‘’Δ.
Καλογερομήτρος’’, Β ́ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”