Χλίβα Αικατερίνη

Αλλεργιολόγος,

Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος», Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»