Χουλιάρας Γεώργιος

Παιδογαστρεντερολογος,

Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»