Χριστόπουλος Γεώργιος

Επιμελητής ΩΡΛ Κλινικής,

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών