Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 2 Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 3 Σάββατο 25 Ιανουαρίου - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019
09.00 - 09.30
Φροντιστηριακά
Πρακτικά μυστικά για τη φροντίδα του δέρματος
09.00 - 09.45
Μ. Γαλάνη - Α. Αλεξόπουλος
Φροντιστηριακά
Bασικά στοιχεία ερμηνείας CT ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού
09.00 - 09.45
Ν. Οικονομόπουλος
1/3 slot available
Φροντιστηριακά
Αντιμετώπιση του αναφυλακτικού σοκ στο ιατρείο (κ στο Νοσοκομείο)
09.00 - 09.45
Β. Μπέκος - Ν. Μήκος
6/6 slots available
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
12.00 - 12.30
Δερματικές αλλεργίες
Προεδρείο: Α. Κατούλης, Ν. Δουλαδίρης
12.00 - 13.00
12.30 - 13.00
14.30 - 15.00
Εισαγωγή - Χαιρετισμός
Νικόλαος Γ. Παπαδόπουλος
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
Year In Review
Προεδρείο: Ε. Κομπότη, Μ. Μακρής
15.00 - 15.30
Ήπιο-μέτριο άσθμα - Ι. Καναβάρου
15.30 - 16.00
Year In Review
15.30 - 16.00
Μοριακή διαγνωστική - Χ. Μαντζουτσου
16.00 - 16.30
Year In Review
16.00 - 16.30
Τύπου-2 ανοσιακή απάντηση - Μ. Βρανά
16.30 - 17.00
Year In Review
16.30 - 17.00
Απευαισθητοποίηση σε τροφές - Θ. Δημαρέση
17.00 - 17.30
Year In Review
17.00 - 17.30
Πρόληψη - X. Μηχανικού
17.30 - 18.00
Year In Review
17.30 - 18.00
Ταλαντωσιμετρία - Α.Κοθρά

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα

 • Φροντιστηριακά Bασικά στοιχεία ερμηνείας CT ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού · Ν. Οικονομόπουλος 1/3 slot available
  09.00 - 09.45

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 2

 • Φροντιστηριακά Αντιμετώπιση του αναφυλακτικού σοκ στο ιατρείο (κ στο Νοσοκομείο) · Β. Μπέκος - Ν. Μήκος6/6 slots available
  09.00 - 09.45
Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 2 Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 3 Σάββατο 25 Ιανουαρίου - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019
14.30 - 15.00
Εισαγωγή - Χαιρετισμός
Νικόλαος Γ. Παπαδόπουλος
14.30 - 15.00

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 2 Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 3 Σάββατο 25 Ιανουαρίου - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019
12.00 - 12.30
Δερματικές αλλεργίες
Προεδρείο: Α. Κατούλης, Ν. Δουλαδίρης
12.00 - 13.00
12.30 - 13.00

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 2 Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 3 Σάββατο 25 Ιανουαρίου - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019
09.00 - 09.30
Φροντιστηριακά
Πρακτικά μυστικά για τη φροντίδα του δέρματος
09.00 - 09.45
Μ. Γαλάνη - Α. Αλεξόπουλος
Φροντιστηριακά
Bασικά στοιχεία ερμηνείας CT ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού
09.00 - 09.45
Ν. Οικονομόπουλος
1/3 slot available
Φροντιστηριακά
Αντιμετώπιση του αναφυλακτικού σοκ στο ιατρείο (κ στο Νοσοκομείο)
09.00 - 09.45
Β. Μπέκος - Ν. Μήκος
6/6 slots available
09.30 - 10.00

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα

 • Φροντιστηριακά Bασικά στοιχεία ερμηνείας CT ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού · Ν. Οικονομόπουλος 1/3 slot available
  09.00 - 09.45

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 2

 • Φροντιστηριακά Αντιμετώπιση του αναφυλακτικού σοκ στο ιατρείο (κ στο Νοσοκομείο) · Β. Μπέκος - Ν. Μήκος6/6 slots available
  09.00 - 09.45
Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 2 Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 3 Σάββατο 25 Ιανουαρίου - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019
15.00 - 15.30
Year In Review
Προεδρείο: Ε. Κομπότη, Μ. Μακρής
15.00 - 15.30
Ήπιο-μέτριο άσθμα - Ι. Καναβάρου
15.30 - 16.00
Year In Review
15.30 - 16.00
Μοριακή διαγνωστική - Χ. Μαντζουτσου
16.00 - 16.30
Year In Review
16.00 - 16.30
Τύπου-2 ανοσιακή απάντηση - Μ. Βρανά
16.30 - 17.00
Year In Review
16.30 - 17.00
Απευαισθητοποίηση σε τροφές - Θ. Δημαρέση
17.00 - 17.30
Year In Review
17.00 - 17.30
Πρόληψη - X. Μηχανικού
17.30 - 18.00
Year In Review
17.30 - 18.00
Ταλαντωσιμετρία - Α.Κοθρά

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 2 Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα 3 Σάββατο 25 Ιανουαρίου - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2019
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 - Αίθουσα Νικ. Σκαλκώτας

No events available!
Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr